Prosjektet heter «Store tanker på liten plass» og det skal resultere i en skisse for utformingen av stasjonsområdet. Samtidig skal prosjektet ta for seg samarbeidsløsninger mellom aktørene for planlegging, bygging og drift av ny stasjon.

Den nye skissen skal basere seg på eksisterende planer og illustrasjoner utarbeidet av både Bane NOR og kommunen (Områderegulering for Kolbotn sentrum). Planene skal samkjøres og videreutvikles i løpet av dette samarbeidsprosjekt.

 «Arkitema architects » ble valgt som konsulent i dette prosjekt. De skal lede prosessen og utarbeide planene. Det er planlagt at prosjektet er ferdig i slutten av februar 2018. Skissene skal legges til grunn for detaljreguleringen av Kolbotn stasjon.

Har du ideer om stasjonsområdet?

I forbindelse med dette prosjektet inviterer Oppegård kommune og Arkitema Architects innbyggere og brukere av stasjonen til å komme med innspill og gode idéer til utformingen av fremtidens stasjonsområde. Du kan svare på spørreskjemaet fra denne linken:

Spørreskjema

Svarfrist er 31. desember 2017

Kolbotn stasjon 20. desember

Kommunen og arkitektene vil stå på Kolbotn stasjon: onsdag den 20. desember fra kl. 07.00 - 10.00.

Kontaktperson

Ellers kan du gjerne sende innspill til Samfunnsutvikling v/ Christina Blumentrath, e-post: Christina Blumentrath

Innspillene vil kun bli brukt i prosjektet «Store tanker på liten plass» og skal bidra til å finne den beste løsningen for stasjonsområdet for å ivareta reisendes behov og andre brukere av sentrum.  

Fakta

Oppegård kommune har søkt og fått tilskudd for en bærekraftig og attraktiv byutvikling fra Kommunal- og moderniseringsdepartement og Akershus fylkeskommune for å gjennomføre et samarbeidsprosjekt rundt utformingen av Kolbotn stasjonsområde. Det er et samarbeid mellom Bane NOR, Statens vegvesen, Ruter og Oppegård kommune.