Formannskapet i Oppegård kommune har vedtatt å legge utbyggingsavtalen for Greverud senter med utbygger Kruse Smith ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen er knyttet til gjennomføring av detaljregulering for Greverud senter, som ble
vedtatt 9. mai 2016.

Nye grøntområder, gang- og sykkelveier og vann- og avløpsledninger

Forhandlingene gjelder etablering av grøntområder, gang- og sykkelveier og vann- og avløpsledninger i forbindelse med byggingen av Greverud senter.
Her kan du lese avtalen:
Utbyggingsavtale Greverud senter

Har du innspill til utbyggingsavtalen?

Du kan sende eventuelle innspill til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på kommunens nettsider: www.oppegard.kommune.no under Selvbetjening/Høringssvar. Merk innspillet med saksnummer 18/97.
Fristen for å sende inn innspill er 18. oktober 2018.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post Samfunnsutvikling.