Mål

Ungdomsrådet skal sette ungdommens interesser på dagsorden. De skal fremme egne saker, eller komme med innspill til andres saker. Ungdomsrådet arbeider først og fremst mot kommunale politikere. Det kan også være aktuelt å henvende seg til f.eks. lag og foreninger, fylket, private investorer i Oppegård ol.

Medlemmer

Ungdomsrådet velges for to år og har representanter fra alle ungdomsskolene og fritidssentrene i kommunen. Roald Amundsen videregående skole er også representert. Kommunestyret utnevner to politikere, som skal være veiledere og brobyggere mellom ungdom og politikerne i kommunen.

Møter

Ungdomsrådet har møte ca. en gang i måneden. Møtene holdes vanligvis på rådhuset.

Møtesekretær

Gro Pernille Smørdal
Tlf. 66 81 50 21, e-post: Gro Pernille Smørdal