Tilpasning og valgmuligheter

I all undervisning skal vi tenke tilpasset opplæring, og se både elevens og gruppas behov og muligheter for å tilpasse. Dette gjelder for hver skoletime og for skolehverdagen.

Hospitering

Vi har mulighet til å gi elever hospitering i arbeidslivet eller på videregående skole. Rådgiver hjelper elevene etter behov, enten hospiteringen er for en periode eller mer varig. Det vanligste har vært å tilrettelegge med arbeidslivserfaring, for eksempel en ettermiddag eller hel dag i uka.


Ta fag på høyere nivå

De ekstra flinke elevene i ungdomsskolen kan ta fag på vg1 nivå. Det er mest aktuelt i matematikk, men etter lovendring er det mulig i alle teoretiske fag. Å kunne ta fag på høyere nivå er en ny ordning i landet, som foreløpig er i støpeskjeen og i utvikling.
 

Ny Giv

Et pedagogisk tilbud for enkelte. Det skal stimulere til god skolegjennomføring på videregående.
Ny Giv prøves ut på ungdomsskoler i Oppegård dette skoleåret og er nå et tilbud for hele landet.
 

Alternativ Opplæring (AO)

Oppegård kommune har egen gruppe for alternativ opplæring (AO), som holder til på Skogsland ved Kolbotnvannet. Her er det vektlagt praktisk læring etter elevenes interesser og behov. Teoriundervisningen er knyttet opp mot det praktiske. Elever fra alle fire ungdomsskolene kan søke seg til AO. 

AO har heltidstilbud med 6-8 elever og i tillegg et onsdagstilbud for noen ekstra elever.
Foreldre søker skriftlig om plass på heldtidstilbudet. Søknaden skal gå via egen skole og fristen er 1. mai. Det er stor rift om tilbudet og vanligvis kø for å få plass. PPT deltar i opptaket.

Onsdagstilbudet er kun en alternativ dag for en elev som følger vanlig opplæring på hjemskolen de andre dagene i uka. Det er svært begrenset med plasser også på onsdagstilbudet.