Kulturkarusell for 3. trinn

Et nytt tilbud fra høsten 2013. Kulturkarusellen gis som tilbud til alle elever på 3.trinn, og legges etter undervisningen på torsdager. Den organiseres i 3 perioder á 6 uker, med oppstart etter høstferien.

Med utgangspunkt i nyhetsmelding fra Kunnskapsdepartementet 12.11.2012 og tildeling av midler innenfor rammetilskuddet til alle kommunene, etableres et nytt, gratis kulturskole-tilbud. Tilbudet gis i tillegg til fag- og timefordelingen, og er et frivillig tilbud til alle elever som ønsker det på 3.trinn.

Kulturkarusellen gis som tilbud til alle elever på 3.trinn, og legges etter undervisningen på torsdager. Den organiseres i 3 perioder á 6 uker, med oppstart etter høstferien. Organisatorisk legges karusellen slik at alle elever kan delta i de 3 ulike tilbudene i løpet av året. Kulturkarusellen inneholder 3 ulike tilbud med fokus på bevegelse, musikk og andre kunstfag. Elever inviteres til å delta gjennom en skriftlig invitasjon som vil bli sendt hjemmene på 3. trinn rett etter skolestart.