Veien videre

I løpet av 10. klasse forberedes overgang til videregående skole på flere måter. Elevene vil, i samarbeid med skolen og foresatte, få et godt innblikk på "veien videre". Rådgiver veileder i forhold til utdanningsvalg og videregående skole.

Det viktigste er initiativ og nysgjerrighet fra hver ungdom til å orientere seg om:

 • yrkesvalg som finnes
 • hva en selv kan trives med
 • hvilke sterke sider en selv har

Foresatte er viktige støttespillere.
Ungdomsskolen bidrar også, først og fremst gjennom det nye faget Utdanningsvalg og rådgivertjenesten.

Faget Utdanningsvalg dreier seg mye om overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Her vil elevene hver høst få tilbud om et praksiskurs på en videregående skole i Follo, og en halv dag på den regionale yrkesmessa på Aud Max i Ås.


Hellerasten skole tilbyr:

Besøke yrkesmesse i Follo for 10. trinn. Dette gjelder for alle elevene. 

 • Arbeidspraksis. Vår, 9. trinn
 • Individuell veiledning fra rådgiver (fortrinnsvis elever på 10.trinn får dette tilbudet).
 • Informasjon om Utdanningsprogram på videregående skole og hvilke yrkesmuligheter disse programmene kan føre til (skriftlige brosjyrer,  rådgiver informerer elever) Høst 9. trinn og høst 10. trinn.
 • Valgfri hospitering etter avtale med rådgiver og den aktuelle skolen. Høsten 10. trinn.
 • Praksiskurs på Roald Amundsen videregående skole. Vår 9. trinn.
 • Kurs på egen skole som gir elevene en forsmak på hva videregående skole har av utdanningsprogram og programfag. Høst og vår 9. trinn.
 • Praksiskurs på en videregående skole i Follo i løpet av uke 42 og 43.
 • Besøke den regionale yrkesmessa i Follo. Høst 10. trinn
 • Informasjonsmøte for foresatte på 10. trinn om videregående opplæring i november.
 • Heldagsopplegget "Økonomi og karrierevalg" i regi av Ungt Entrepenørskap
 • Arbeid med prosjektet "Mine Framtidsplaner"

Se også: vilbli.no og utdanning.no