Informasjon om utdanning og yrker

Det finnes mye nyttig informasjon på internett knyttet til yrke og utdanning. Se blant annet følgende lenker om yrkes- og utdanningsveiledning

Informasjon om utdanning og yrker:

www.vilbli.no
www.utdanning.no
http://www.jobbfeber.no/