Kulturverter

Kulturvertordningen er en ordning som ble etablert i Oppegård våren 2008. Greverud skole startet med ordningen høsten 2008. Kulturverter er elever som har bl.a. viktige oppgaver når skolen får besøk i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (DKS). De representerer skolen overfor utøverne, og i tillegg skal kulturvertene bidra med å skape en positiv ramme rundt tiltakene i DKS.

Det er ønske om å fremme følgende gjennom ordningen

- medvirkning
- elevene skal oppleve at de har eierforhold til arrangementene
- god og forberedt mottakelse av de innbudte
- stimulere til økt kulturinteresse blant barn og ungdom

Oppgaver som kulturverten skal ha:

- markedsføre aktiviteter: besøke klasser og fortelle om hvem som kommer, henge opp plakater, etc.
- gjøre klart rommet for arrangementet: sette ut benker, legge ut matter, hjelpe til med å bære utstyr, etc.
- ta imot utøverne når de kommer og vise dem vei
- koke kaffe, evt. sette frem mat, til utøverne
- introdusere utøverne og takke for forestillingen
- rydde opp etter arrangementet

Fremgangsmåte for å kunne bli kulturvert:

-  Kulturvertåret er fra desember til desember
-  stillingene lyses blant alle elevene på 6.trinn i november hvert år.
-  elevene skriver søknad
-  søknaden "sendes" til kulturkontakten på skolen
-  ”jobben” søkes for ett år av gangen
-  ”ansettelse” og kurs for de utvalgte elevene


 

   
   
   
   
   
   

 

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken.