Visjon: «Røtter og vinger»
-  en skole som bringer kulturarven videre, gir kunnskap og skaper trygghet og trivsel

Målet er at hver elev skal oppleve mestring ut fra sitt ståsted, få brukt sitt potensiale, og oppnå gode egne resultater. Faglige utvikling skal gå hånd i hånd med å utvikle hele mennesket. Vi jobber for elevens helhetlige kompetanse i fag, ferdigheter og som gagns mennesker. Både teoretiske og praktiske ferdigheter, fag og utdanningsløp verdsettes høyt. Det viktigste er at eleven finner sin vei for å motivasjon for skole og utdanning.

Vi er opptatt av aktivt samspill og deltakelse fra skolens tre parter: elever, foreldre og personalet. Foreldre bidrar med stor deltagelse på foreldremøter og i samarbeid på flere nivåer.  Skolen har tett samarbeid med hjemmet om eleven. FAU og Elevrådet deltar i SU med samarbeid om kvalitet i opplæringen, og alle tre parter samarbeider om store arrangement som nyttårsballet, Operasjon Dagsverk med festaften for alle elevene og 17.mai frokost for 10. trinn.

På Hellerasten har vi eleven i fokus. Tre kjennetegn på det er kultursamlinger, nyttårsball og elev-fanene i vestibylen; én for hvert trinn, med kunstneriske egenproduserte bilder av hver elev. Det skal synes at vi er stolt av elevene våre!