Når og hvor gjelder forsikringen?

  • Innenfor skolens område og naturlige nærområder i ordinær skoletid
  • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser mm., som foregår under skolens ledelse
  • På direkte vei til og fra skolen

Forsikringen dekker behandlingsutgifter til lege/tannlege og reise til og fra hjemstedet.

Retningslinjer

  • Skade må meldes snarest, og innen ett år etter at skaden har skjedd
  • Alvorlige skader (eks. brudd, hodeskader og tannskader) skal meldes på eget skademeldingsskjema. Dette må stemples/underskrives av ansvarlig på skolen. Behandlende lege må fylle ut legeerklæringen på baksiden 
  • Mindre alvorlige skader (eks. skrubbsår, kutt) skal ansatte på skolen notere på et skjema, som sendes til forsikringsselskapet to ganger i året


Aktuell informasjon
Forskrift til opplæringsloven kap. 8
Opplæringsloven § 13-3b