Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlav bestand av fjord- og kysttorsk langs hele Skagerakkysten og i Oslofjorden. 

Får du en torsk på kroken – slipp den fri

Forbudet innebærer at det ikke lenger er lovlig å fiske med bunnsatte garn. Hvis du fisker med snøre, skal du ta torsken forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen.