Redaktøren i Norsk Motorveteran, Tor Ivar Volla, åpnet markeringen på Tyrigrava i går. Han fortalte om bakgrunnen for Tyrigravas venner, og at det velvillig ble samlet inn penger til det historiske minnesmerket. Tyrigrava har vært et samlingssted siden 1922. Da gikk det første isracet av stabelen på Gjersjøen. Racet kunne samle opp til 10 000 tilskuere og ble etterhvert Norges viktigste motorstevne for bil og MC. Motormiljøet ble mer permanent etter krigen, og det er nå 60 år siden Tyrigrava ble et fast samlingspunkt. Han håper skiltet kan bli et symbol på hva stedet har betydd og betyr for mange motorglade mennesker.

Ordfører Thomas Sjøvold avduker det historiske skiltet Ordfører Thomas Sjøvold avduker det historiske skiltet Ordfører Thomas Sjøvold avduker det historiske skiltet Slik ser skiltet ut

Ordfører Thomas Sjøvold avduket høytidelig det historiske skiltet som nå henger ved inngangspartiet på Tyrigrava. Før avduking snakket han varmt om frivilligheten:
«I Oppegård kommune er det en rekke frivillige organisasjoner som gjør en enorm innsats for lokalsamfunnet. Dette er et engasjement vi setter stor pris på, og som kommunen arbeider for å ta vare på. Vi ønsker å legge til rette for at frivillig virksomhet skal leve og vokse videre. Kommunens målsetninger på dette området er fundamentert i temaplanen «Frivillighet i Oppegård», som ble vedtatt rett før sommeren 2015.

Et viktig felt der kommunen samarbeider med frivilligheten er prosjektet om skilting av historisk viktige bygg og andre kulturminner i Oppegård kommune. Dette er et samarbeid mellom Gjersjøen Rotary klubb, Oppegård historielag og Oppegård kommune. Kommunens kulturminner gir oss holdepunkter og kunnskap om hvordan lokalsamfunnet har utviklet seg gjennom årene, samtidig som det setter vår egen tid og utvikling i perspektiv.

Dette prosjektet bidrar til at våre mest verdifulle kulturminner kan formidles på en best mulig måte. Hvert skilt gir en kortfattet beskrivelse av den aktuelle bygningen og eiendommens historie. 18 bygninger ble skiltet i 2004, ytterligere 11 bygninger ble skiltet i 2006. I perioden 2014-2015 fikk 12 av kommunens gårdstun med røtter tilbake til middelalderen hvert sitt skilt».

Egil Wenger fra Oppegård historielag

Etter avduking fikk Egil Wenger fra Oppegård historielag ordet. Han fortalte et historisk riss om Tyrigrava frem til tiden da motorfolket kom inn i bildet.

Presidenten i Gjersjøen Rotaryklubb, Sara Lillefloth

Presidenten i Gjersjøen Rotaryklubb, Sara Lillefloth, fortalte kort om klubbens arbeid i Oppegård. 100-års rittet som kom til i fjor med et ønske om at det skal bli en årlig tradisjon - for de med sykkel uten motor vel å merke...

Leder i Oslo/Akershusavdelingen av Norsk Motorsykkel Union, Tommy Kragseth Hansen

Leder i Oslo/Akershusavdelingen av Norsk Motorsykkel Union, Tommy Kragseth Hansen, fortalte kort om historien i den tiden motorfolket og særlig MC har hatt samlingssted på Tyrigrava.

Mer om Tyrigrava
Tyrigrava har fått navnet sitt fra det opprinnelig var et sted for tjærebrenning. I årenes løp har det vært skysstasjon, bensinstasjon, poståpneri, campingplass, kafé, og utfartssted for bil- og motorsykkelmiljøet. Motormiljøet vil fortsette å møtes her med biler på tirsdager og motorsykler på onsdager i overskuelig fremtid.

Fra Tyrigrava  Fra Tyrigrava Fra Tyrigrava