Hvis du finner ut i siste liten at du ønsker å gå med bøsse kan du møte opp kl. 16.00 ved et av oppmøtestedene. Siden det fort kan bli litt frafall av ulike årsaker, så setter vi stor pris på at du møter opp kl. 16.00, og kan gå roder som er blitt ledige.

Årets TV-aksjon - Regnskogfondet

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.

Hva skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til?
Pengene fra årets TV-aksjon går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen i nært samarbeid med menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som er større enn Norge og Danmark.

Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve et godt liv i regnskogen.

Fakta

  • Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden.
  • Regnskogen har eksistert i minst 60 millioner år.
  • Regnskogen er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres.
  • Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer
  • 50–80 prosent av landjordas arter.
  • Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for klodens klima, vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem.
  • Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider organisasjonen tett med menneskene som bor i regnskogen. Dette gjøres gjennom rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking.

Du finner mer informasjon på www.blimed.no