Kommunen måler jevnlig badevannskvaliteten i Tussetjern og resultatene blir vurdert etter folkehelseinstituttets ”Vannkvalitetsnormer for friluftsbad”.

Verdier for 2019

Uke

Termotoleante koliforme bakterier (TBK)

Fekale streptokokker (intestinale enterokokker)

Turbiditet (FTU)

Temperatur

  Antall/
100 ml
Kvalitet Antall/
100 ml
Kvalitet Klarhet  Kvalitet  
21 20 God 10 God     14,6
25 79 God 39 God      
27 19 God 9 God 3,3 Mindre god 17,9
29 22 God 14 God     20,2
31 3 God 2 God   God 22,3
33 19 God 7 God      
35 1 God 1 God 3,1 Mindre god -
39 4 God 2 God 2,5 God -

 

Verdier for 2018

Målinger hver 14. dag i begynnelsen av sesongen

Uke

Termotoleante koliforme bakterier (TBK)

Fekale streptokokker (intestinale enterokokker)

Turbiditet (FTU)

Temperatur

  Antall/
100 ml
Kvalitet Antall/
100 ml
Kvalitet Klarhet  Kvalitet  
35 2 God 1 God 5,2 Dårlig 16,0
33 55 God 6 God 3,4   18,4
31 24 God 7 God 3,4 Mindre god 23,2
29 79 God 42 God     23,3
27 7 God 3 God 1,3   22,2
25 290 Mindre god 100       16,6
23 150 Mindre god 7 God 2,1 God 20,6
21 1 God 2 God     18,9

Verdier for 2017

Målinger hver 14. dag i begynnelsen av sesongen

Uke

Termotoleante koliforme bakterier (TBK)

Fekale streptokokker (intestinale enterokokker)

Turbiditet (FTU)

Temperatur

  Antall/
100 ml
Kvalitet Antall/
100 ml
Kvalitet Klarhet  Kvalitet  
37* 140 Mindre god 150 Mindre god     12,6
35 8 God 1 God 1,5 God 15,6
34 360 Mindre god 52 God     15,6
31 20 God 21 God 1,3 God 18,5
29 7 God 2 God     18,4
27 2 God 3 God 1,7 God 18,9
25 44   14 God     18,2
23 14 God 11 God 2,5 Mindre god 15,8
21 66 God 27 God     13,9

* Siste prøve for sommersesongen 2017.

Verdier for 2016

Målingene uke 36 i 2016 er siste måling for sesongen

Uke

Termotoleante koliforme bakterier (TBK)

Fekale streptokokker (intestinale enterokokker)

Turbiditet (FTU)

Temperatur

  Antall/
100 ml
Kvalitet Antall/
100 ml
Kvalitet Klarhet  Kvalitet  
36 8 God 1   2,2 Mindre god 16,7
35 35 God 12       15,9
34 11 God 7       18,6
33 10 God 3       17,8
32 77 God 41       17,6
31 10 God 4   1   20
30 22 God 7       20,5
29 110 Mindre God 27       20,7
28 9 God 1 God     20,0
27 100 Mindre God 16   1,9   18,4
26 53 God 13 God   God 19,6
25 260 Mindre god 6 God 1,5 God 18,7
24 3 God 2 God     20,9
23 7 God 1 God     21,7

Om prøvene

Vannprøvene analyseres for termotolerante koliforme bakterier (TKB) og fekale streptokokker (intestinale enterokokker). Ved analyseresultat over 1000 TKB/100 ml vann, eller over 1000 fekale streptokokker/100 ml vann, vil det bli tatt en ny prøve. Hvis denne vannprøven inneholder over 1000 TKB/100 ml vann, eller over 1000 fekale streptokokker/100 ml vann, vil vi fraråde bading og sette opp skilt på badeplassen.

Har du spørsmål om vannkvalitet, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til UTE. Kontaktperson er Randi Aamodt.