Arbeidene knyttet til vannledning fra Oslo til Oppegård fører til at deler av løypetraseen inn mot Åsland er stengt frem til vinteren 2019.

Her kan du lese mer om arbeidet og om alternative traseer.