Trygghetsalarm er en betalt tjeneste. Kommunen legger husstandens samlede inntekt til grunn for betalingen. Hvis du ønsker å benytte trygghetsalarm må du få montert en nøkkelboks. Dette gjelder selv om borettslaget har nøkkelboks fra før. Du må betale en engangssum for boksen. 

Trygghetsalarm egner seg for personer som:

  • er alvorlig syke, sendes hjem fra sykehus med stor funksjonssvikt og er alene uten pårørende i nærmiljøet
  • har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, bor alene
  • er utrygge, engstlige for fall, har uhensiktsmessig bolig

Mer informasjon

Kommunen tilbyr trygghetspakker som kan inneholde forskjellige typer alarmer og sensorer. Her kan du lese mer om trygghetspakker.

Har du spørsmål om trygghetsalarm, kontakt Bestillerkontoret på tlf. 66 81 90 90 eller send en e-post til Bestillerkontoret.

Aktuell informasjon

Søknadsskjema for utskrift på papir  
Priser