Hvem kan søke?

Trygdede over 60 år som pga. alder, funksjonshemming eller andre grunner har problemer på boligmarkedet.

Boligene

Kommunen disponerer i alt 70 trygdeleiligheter. Boligene ligger i:

  • Kornmoveien 16
  • Hareveien 7
  • Holbergs vei 22
  • Toppenhaug

Aktuell informasjon

Bruk søknadskjema du finner i lenken under. Skjema må skrives ut og sendes per post til Oppegård kommune, Bestillerkontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk konvolutten med trygdebolig. Husk å legge ved alle nødvendige papirer.

Har du spørsmål, kontakt bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 49 / 66 81 91 44

Søknadsskjema for utskrift.