Statens vegvesen har tidligere bedt kommunene om å regulere større veier til forkjørsveier. I tillegg har både publikum og Unibuss kommet med ønsker om å regulere Trollåsveien og Rosenholmveien til forkjørsvei. Store veier blir lett antatt å være forkjørsveier, og dette skaper farlige situasjoner. Det er registrert ulykker og nestenulykker knyttet til dette i Trollåsveien.

I disse dager settes det opp skilt og gjennomføres veimerking, men foreløpig er skiltene tildekket. Mandag 27. august avdekkes skiltene, og da må alle som ferdes på veiene forholde seg til disse – følg med!