• Skolen er svært opptatt av sammenhengen mellom elevenes krav på et godt psykososialt miljø og resultatene de oppnår på skolen. På Ingieråsen skole arbeider vi derfor aktivt for et godt og trygt skolemiljø. Vi tar vare på trivsel og kultur gjennom temadager, ekskursjoner, temakvelder, trinnfester, ball og Berlin-tur.

  • Vi holder «klassens time» to ganger i måneden med mål om å skape og styrke gruppetilhørighet og trivsel i klassen, arbeide med psykisk helse, gi rom for elevmedvirkning og informasjonsutveksling.

  • Vi har åpen gymsal i storefri med rom for fysisk aktivitet og samspill.

  • Vi har en egen miljøarbeider som jobber på skolen 2 dager hver uke.

  • Hvert trinn har et trivselsteam med to representanter som er nominert fra hver klasse. Deres oppgave som medlemmer i trivselsteamet er å være gode forbilder og hjelpe oss voksne med å holde god oversikt med miljøet. Teamet har månedlige møter ledet av rådgiverne med fokus på forebygging og avdekking av mobbing, og medlemmene har taushetsplikt.

  • Vi arrangerer tverrfaglige temadager for elevene om grenser & valg, psykisk helse og nettvett.

  • Skolen har en sosialpedagogisk treårsplan som revideres årlig

Planer:

- Her kan du lese Ingieråsens skoles sosialpedagogiske plan

- Her kan du lese Ingieråsens skoles handlingsplan mot mobbing