Reglementet gjelder for elevene i skoletiden og på skolens område, det vil si alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, samt skoleveien. Reglene gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, på leirskole/studieturer og ved arrangementer på kveldstid i skolens regi. Skolen er en del av samfunnet, derfor gjelder lover og regler i samfunnet også her.

Reglementet bygger på forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård, vedtat av kommunestyret 11. mai 2015.

Skolens ordensreglement