Bilde: Fra venstre sykepleier Charlotte Bjerke Klægstad, lege Mobashir Aziz, ernæringsfysiolog Trude Mortensen, lege Ingvild Østby og psykolog Iver Strandheim

Legesenteret har også ansatt ny helsesekretær i 60 prosent stilling i tillegg til sykepleier Charlotte Bjerke Klægstad som jobber i 100 prosent stilling.

Fastlege Ingvild Østby har for øyeblikket fulle lister med 500 pasienter, men vi åpnet for 250 nye pasienter fra 1. februar.
 
Fastlege Mobashir Aziz har fortsatt ledig kapasitet, og du kan bytte fastlege på www.helsenorge.no. Hvis noen ønsker en samtale med legen på forhånd, før du velger å bytte, er det bare å ta kontakt med legesenteret på tlf. 66 81 44 10.

Legg inn kommentar?

Vi oppfordrer til å legge inn en kommentar eller anmeldelse på www.legelisten.no. Her kan du lese om erfaringer på legesenteret fra andre.

Tverrfaglig team

Det tverrfaglige samarbeidet på Toppenhaug legesenter fortsetter med klinisk ernæringsfysiolog Trude Backer Mortensen, psykolog Iver Strandheim og fysioterapeut Rebekka Dahl. Iver og Trude er på senteret onsdager, og Rebekka har en 30 prosent stilling, og er til stede hver tirsdag og annenhver torsdag.