Målet med treningen er å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdom. Hjerterehabiliteringen passer for deg som har

  • hatt hjerteinfarkt
  • vært til utblokking (PCI)
  • gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter 8 uker)
  • vært til annen hjerterelatert behandling

Før oppstart får du en grundig samtale, og du blir testet av fysioterapeut. Vi går gjennom sykehistorie, medisinering og kartlegging av livsstil. Her kan du lese mer om tilbudet:

Hjerterehabilitering