Dette vil gi et lysere skogsparti som muliggjør hyppigere bruk av parkeringsarealet i Tømteveien, sier virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE. Vi planlegger å lage et tydelig tråkk fra parkeringsplassen bort til Sofiemyr idrettsplass og oppfordrer til å ta i bruk dette parkeringsområdet.

Ved å tilby et bedre parkeringsalternativ i nærområdet, håper vi at det blir mindre ulovlig parkering langs gangveien, legger Tomten til.

Arbeidet starter denne uken og vil ta noen dager.