Detaljregulering for Tårnåsen senter

Planene inneholder boligbygging, modernisering av lokalsenteret med nytt torg og ny adkomst inn fra rundkjøringen i Valhallaveien.

Vedtak 

Detaljregulering for Kolbotn skole

Kolbotn skole skal utvides fra en 2,5 parallell til en 4-parallell skole med fleridrettshall. Den opprinnelige delen av skoleanlegget blir bevart.

Vedtak   

Detaljregulering for The Well Resort

Målet er å bygge et hotell i tilknytning til spa-anlegget The Well. Hotellet kan ha 105 hotellrom.

Vedtak 

The Well Resort Bilde fra_planbeskrivelse.jpg
De tre detaljreguleringene er lagt ut med klagefrist 1. mai 2019.