Vi minner også om aktsomhetsplikten hver og en plikter å vise ved aktiviteter som kan føre til brann. Jfr. Forskrift om brannforebygging §3.

Du finner mer informasjon på nettsidene til Follo Brannvesen