Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlav bestand av fjord- og kysttorsk langs hele Skagerakkysten og i Oslofjorden. Et forslag om forbud mot all fangst av torsk i Oslofjorden er på høring, men vil tidligst gjelde fra 1. januar 2019.

Får du en torsk på kroken – slipp den fri

Oppegård kommune vil, frem til et eventuelt forbud, oppfordre sine innbyggere om ikke å fiske torsk i Oslofjorden. Du bør unngå å bruke bunnsatte garn, og får du en torsk på kroken, bør den slippes fri.