Bilde: Ordfører Thomas Sjøvold ønsket t.v. sykepleier Charlotte Bjerke Klægstad og legene Ingvild Falkenhaug Østby og Mobashir Aziz lykke til med arbeidet.

Legene starter opp med listestørrelse på 500 pasienter hver. Men de skal også jobbe ved helsestasjon og i skolehelsetjenesten og ta del i den kommunale legevaktsordningen, som de andre sentrene.

Ordfører Thomas Sjøvold bemerket under åpningen spesielt den tverrfaglige profilen senteret får og betydningen det har frisklivssatsingen i kommunen. Etter hvert blir både fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig ved legesenteret.

Registrering

For å få time på legesenteret må du først få en av legene som fastlege. Du kan gå inn på helsenorge.no og registrere deg hos en av legene. Toppenhaug legesenter har adresse Durendalsveien 3, 1415 Oppegård og tlf. 66 81 44 10.

Her finner du mer informasjon om Toppenhaug legesenter.

Tekst og foto: Robert B. Fekjær