Slamavskiller med og uten wc tilknyttet blir tømt fortløpende etter tømmeliste utarbeidet av Oppegård kommune.

Tett tank tømmes etter behov. Kontakt Norva24 Sandnes Transport og avtal tømming direkte med dem. Inntil 12 m3 levert slam pr. år er kommunal tømming. Tømming utover det er ekstratømming.

Ved hastetømming/ekstratømming, ta kontakt med Norva24 Sandnes Transport.

Norva24 Sandnes Transport har følgende kontaktinformasjon:

Telefon 66 96 55 10 døgnet rundt
E-post: Norva24 Sandnes Transport

Mer informasjon

Kontakt Hilde Holtet i Oppegård kommune på tlf. 66 81 51 15 eller på e-post: Hilde Holtet