Helseskader kan oppstå både ved aktiv og passiv røyking, og øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft og kols.

Virkeområde

Bestemmelsene om tobakk inkluderer alle varer som helt eller delvis består av tobakkmen også e-sigaretter med og uten nikotin. Vi skiller mellom tobakksforbud (forbud mot både røyk og snus) og røykeforbud (forbud mot røyk).

Hovedpunkter:

  • Virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakksalgsregisteret senest 14 dager før salget starter. 
  • Det er røykeforbud i lokaler (inkluderer møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler) og transportmidler hvor allmennheten har adgang
  • Alle inngangspartier til helseinstitusjoner og kommunale virksomheter skal være røykfrie
  • Det er tobakksforbud i alle barnehager og skoler – både i lokalet og uteområdet (gjelder for alle - ansatte og besøkende)
  • Det er tobakksforbud for alle elever i skoletiden

I tillegg har Jernbaneverket innført forbud mot å røyke på samtlige stasjoner og plattformer her i landet.

Merk
Loven gjelder også uteservering når overbygning eller lignende hindrer utlufting tilsvarende utendørsområder (§ 25).
Tobakkskadeloven gjelder nå også for elektroniske sigaretter (e-sigaretter).
Røyking kan tillates i beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem eller særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem.

Virksomhetsleders/eiers ansvar

Alle virksomheter eller grossister som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater skal registrere seg i tobakkssalgsregisteret. Det er kun registrerte virksomheter som lovlig kan selge tobakksvarer eller tobakkssurrogater.

Eier, driver eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, områdene eller transportmidlene, plikter å sørge for at bestemmelsene i tobakksskadeloven overholdes.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at regelverket overholdes. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.

Kontakt miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Regelverk

Tobakkskadeloven 

Nettsteder

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har temasider om tobakk og røyking:

helsenorge.no om Tobakk og nikotinholdige produkter