Formannskapssalen i Oppegård rådhus var fylt til randen med fagfolk fra departementene, politiet og berørte kommuner.

Opptatt av støy og informasjon til innbyggerne

Ordførerne Tuva Moflag og Thomas Sjøvold samt byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen var opptatt av å begrense støyen fra beredskapssenteret. De ønsket også å sikre god og korrekt informasjon til ca. 15.000 berørte innbyggere i  Søndre Nordstrand, Oppegård  og Ski.  Aksjonsleder for Stopp støyen, Helge Marstrander, var invitert til presenterte aksjonens budskap og fikk anledning til å stille spørsmål til statsråden og politiet.

Beredskapssenteret som god nabo

Amundsen og politiet ønsket  at beredskapssenteret skal bli en god nabo.  Aktivitetene skal overholde kommunens støygrenser og den vedtatte reguleringsplanen inneholder flere tiltak for å begrense støyen. Amundsen var også opptatt av informasjon til innbyggerne og god dialog med kommunene i det videre arbeidet.

Pressekonferanse i Ødegården barnehage

Etter møtet kjørte deltakerne til Ødegården barnehage for å møte pressen og deltakere i Stopp støyen-aksjonen.