Brøyting og strøing

Retningslinjer for brøyting og strøing samt oversikt over hvordan arbeidet utføres.

Brøyting settes i gang ut fra følgende verdier:

 • Bussveier: 3 cm våt / 5 cm tørr snø
 • Samleveier: 5 cm våt / 10 cm tørr snø
 • Atkomstveier: 8 cm våt / 15 cm tørr snø
 • Rene gangveier: 5 cm våt / 10 cm tørr snø
 • Gangveier/fortau: Brøytes sammen med tilstøtende vei

Prioritering

 • Bussveiene
 • Gangveier, som leder til kollektivtransport prioriteres i hver enkelt rode
 • Veiene på Svartskog
 • Øvrige kommunale veier

Utkalling av ekstramannskaper
Andre brøytemannskaper kalles ut når det er 7 cm våt snø, eller 10 cm tørr snø. Her viser vaktene skjønn. Er vaktene i tvil, kontakter de arbeidsleder eller virksomhetsleder.

Frister ved snøvær om natten

 • Bussveier brøytes innen kl. 05.30 på hverdager og kl. 07.00 på lørdag/søndag
 • Utbrøyting og brøyting av busslommer skjer umiddelbart etterpå
 • Samleveier brøytes innen kl. 06.00 på hverdager, kl. 07.00 på lørdager og kl. 08.00 på søn- og helligdager
 • Atkomstveiene brøytes etter at buss- og samleveier er brøytet
 • Brøyting av fortau/gangveier skal være minst så bra som kjøreveien

Strøing

 • Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting