Klage

Eier eller fører av bilen kan klage på parkeringsgebyr, tilleggsavgift eller inntauing hvis vedkommende er uenig i ileggelsen.

I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner". Det kan være grunn til å søke om ettergivelse hvis stansen/ parkeringen skyldes nødrettslige forhold som tyveri, motorhavari ol. Klagen må fremsettes skriftlig innen tre uker fra ileggelsesdato.

Eksempler på klagegrunner som kan føre fram

 • Hvis vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er til stede
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing (skriftlig dokumentasjon skal legges ved, gjelder ikke stanseforbud)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet (skriftlig dokumentasjon skal legges ved)
 • Det var tekniske feil på automat/parkometer (Ikke hvis det var flere automater på plassen)
 • Nødrettslignende forhold, for eksempel motorhavari, akutt sykdom (skriftlig dokumentasjon skal legges ved)

Eksempler på forklaringer som ikke fører fram

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører har ikke råd til å betale
 • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale

Slik klager du
Klagen må være skriftlig. Klage til kommunen er gratis. Du kan klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjoner via skjemaene nedenfor.  
Du kan også skrive et brev til Oppegård kommune v. Jus og administrasjon, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller send brevet til postmottak
Du kan også klage på inntauing. Send et brev til Jus og administrasjon, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller send brevet til postmottak

Klagen må inneholde

 • Fullstendig navn og adresse
 • Ileggelsesnummer (nummer på gebyret)
 • Kjøretøyets registreringsnummer
 • Begrunnelse for klagen
 • Dokumentasjon/ bekreftelse på de forhold som klagen gjelder
 • Gebyr/tilleggavgift må betales selv om du klager. Du får pengene tilbake hvis du får medhold
   

Aktuell informasjon
Klageskjema
Klageskjema - papir