Priser

Graving og annet arbeid i vei

Gebyr for gravearbeider i kommunale veier og plasser i Oppegård.

    2017  
Saksbehandling   Kr 3 080  
Graving i veigrunn
inntil 50 m2
  Kr 165 per m2  
Graving i veigrunn
50 - 200 m2
  Kr 130 per m2  
Graving i veigrunn
over 200 m2
  Kr 100 per m2  
Graving i veiskulder
inntil 50 m2
  Kr 80 per m2  
Graving i veiskulder
50 - 200 m2
  Kr 70 per m2  
Graving i veiskulder
over 200 m2
  Kr 50 per m2  
Gebyr for graving uten
tillatelse (kommunal vei)
  Kr  5 410  
Gebyr for arbeid på offentlig
trafikkareal uten tillatelse
  Kr 1 090  
Gebyr for skade på veigrunn og veiutstyr
Tillegg: Utgifter til istandsettelse
   Kr  2 560  
Leie av gategrunn (per døgn)
Minstesats kr 450 per døgn
  Kr 4 per m2  
Tillegsgebyr manglende sikring/skilting   Kr 2 560  
Tilleggsgebyr ikke istandsatt til frist   Kr 2 560  
Ukesgebyr forsinket istandsettelse   Kr 2 560