Kommuneplan

Kommuneplanen er en overordnet plan for Oppegård kommune som lokalsamfunn og organisasjon.

I tråd med plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha et 12 års perspektiv, og kommunen skal vurdere behovet for å rullere planen i hver valgperiode. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser er juridisk bindende. Planen blir fulgt opp gjennom årlige handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.

Se Kommuneplan 2011-22 med arealplan (plankart) og øvrige kart.