Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor.

Om ordningen

Bedrifter og virksomheter som ønsker miljøsertifisering, kan se sitt bransjekrav på nettsiden til Miljøfyrtårn. Alle må lage en miljøanalyse av driften sammen med en miljøkonsulent for å avklare hvilke miljø- og klimatiltak bedriften eller virksomheten må gjennomføre.

Når bransjekravene er oppfylt, kan bedriften bli sertifisert som Miljøfyrtårn. De må da kunne dokumentere en miljøvennlig profil og drift. For bedrifter i Oppegård som ønsker miljøsertifisering, stiller Oppegård kommune med sertifisør.

Aktuell informasjon

Miljøfyrtårn
Miljøverndepartementet