Jegerprøve

Påmelding til jegerprøven er vanligvis i januar hvert år.

Terori og praksis

Kommunen v. Viltnemda utpeker sensorer for avvikling av jegerprøven. De gjennomføer den teoretiske eksamensdelen. Praktisk og teoretisk kurs for jegerprøven arrangeres av Oppegård jeger- og fiskerforening i perioden februar – mars.

Kontaktpersoner

Finn Vidar Nøkleby, tlf. 418 07 971 / 66 99 26 53