Hjelpeverge

Fylkesmannen er fra 1. juli 2013 lokal vergemålsmyndighet og har dermed overtatt overformynderienes tidligere oppgaver.

Follo overformynderi er nå lagt ned. Oppgavene er overført til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Du kan lese mer om endringen på Fylkesmannens nettsider. Her kan du lese mer om ordningen med verge:

Verge for voksne
Verge for mindreårige
Verge for enslige mindreårige asylsøkere
    
Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen nås på tlf. 22 00 37 93/94
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, tlf. 22 00 35 00 (sentralbord)
E-post::Fylkesmannen

Aktuelt

Vergemålsportalen