Koordinerende enhet

Koordinerende enhet ligger på Bestillerkontoret.

De ansatte har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen. Koordinerende enhet er kontaktpunkt både for enkeltpersoner og interne/eksterne samarbeidspartnere. Enheten koordinerer tjenester på tvers av virksomheter, avdelinger og tjenester.

Samarbeid på tvers
De ansatte samarbeider med aktuelle tjenestesteder om koordineringsoppgaver. De bidrar til samarbeid om planlegging, organisering og at tjenestene ses  sammenheng over tid. Enheten får henvendelser om individuell plan, har oppstartmøter, utnevner koordinatorer og veileder disse. Kontoret har oversikt over samtlige individuelle planer og koordinatorer i kommunen. De ansatte samarbeider med Ressursteam for individuell plan.

Øvrige oppgaver
Bestillerkontoret har også ansvar for tildeling av følgende tjenester:

  • Oppstart av individuell plan og utnevnelse av koordinator
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Praktisk bistand herunder Frie Brukervalg
  • Dagsenter
  • Institusjonsopphold; langtidsopphold, avlastningsopphold, rehabiliteringsopphold og vurderingsopphold
  • Omsorgsbolig og trygdebolig
  • Vederlagsberegning for opphold i institusjon

Eventuelle spørsmål, eller behov for tjenester?
Ta kontakt med Bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 40 /44/48/49/62/79