Søk om hjemmehjelp

Om brukervalg i hjemmetjenesten – valg av hjemmehjelp

Brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil ha hjemmehjelp fra. Du kan velge enten kommunens hjemmehjelpstjeneste, Renholdspartner Øst AS eller SeniorStøtten. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. Her kan du lese mer om leverandørene:

Hvordan søker jeg hjemmehjelp?
Send inn søknad til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Her er søknadsskjema. Det er Bestillerkontoret som behandler søknaden.

Hvor langt tid har jeg på å velge?
Når du har fått vedtak om hjemmehjelp, har du en uke på deg til å bestemme hvilken leverandør du ønsker. Når du har bestemt deg, kontakter du Bestillerkontoret. 

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å bytte leverandør av hjemmehjelp?
Du henvender deg til Bestillerkontoret i kommunen. Det tar inntil en måned før du får ny leverandør av hjemmehjelp. I mellomtiden beholder du den hjemmehjelperen du har.

Hva skjer om jeg ikke velger?
Alle som får innvilget hjemmehjelp må ta et aktivt valg om hvilken leverandør de ønsker. 

Koster det mer å få hjemmehjelp fra et privat firma?
Nei, du betaler en egenandel basert på husstandens siste tilgjengelige likning, uansett om du har hjemmehjelp fra kommunen eller et privat firma.

Kontaktpersoner på Bestillerkontoret
Dina Marie Egeberg, tlf. 66 81 91 48
Hanne Gyberg, tlf. 66 81 91 49
Line Ulvedal Bråten, tlf. 66 81 91 62

Kontortid er mandag – fredag, kl. 08.00 – 15.30
Besøksadresse: Harriet Backers vei 30, 2. etg.
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Aktuell informasjon
Serviceerklæring hjemmehjelp/ praktisk bistand