Søk hjemmesykepleie

Tildeling og omfang av hjemmesykepleie foretas etter en individuell vurdering, der det tas hensyn til brukerens fysiske, psykiske og sosiale behov. Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom, redusert funksjonsnivå og/eller funksjonshemming, som medfører behov for sykepleie i eget hjem.

Hvordan søke hjemmesykepleie?
Send inn søknad til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Her er søknadsskjema.

Aktuell informasjon
Serviceerklæring hjemmesykepleie