Dagsenter funksjonshemmede

På Skogbrynet aktivitets- og opplæringssenter får personer med omfattende funksjonshemminger meningsfull aktivitet og grunnlag for sosial kontakt.

Brukerne får opplæring og trening i vedlikehold av ferdigheter i tråd med egne forutsetninger og behov.

Skogbrynet aktivitets- og opplæringssenter

Tiltaksleder: Gyrid Hove
Adresse: Sofiemyrveien 16
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 89 11 04 / 991 67 376
E-post: Gyrid Hove

Målgruppe

Brukere med omfattende bistandsbehov, som ikke har alternative tilbud.

Pris

Dagtilbudet er gratis. Brukeren må betale egenandel for transport og mat.

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste. Det gis for å dekke et hjelpebehov, som gir rett til tjenester etter Lov om sosiale tjeneste §3-1.

Søknad

Søknader behandles fortløpende.

Send søknaden til

Oppegård kommune
TILFU
Postboks 510
1411 Kolbotn

Aktuell informasjon

Serviceerklæring