Avlastning funksjonshemmede

Avlastningsopphold kan gis i private hjem og på Konglestien avlastningssenter.

Konglestien avlastningssenter

Tiltaksleder: Mette Barlie
Adresse: Konglestien 79
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 81 99 94
E-post: Mette Barlie

Avlastningen skal

  • hindre utmattelse av den som gir omsorgen
  • gi rom for normal fritid og ferie
  • gi tid til familierelasjoner og sosialt nettverk
  • opprettholde familierelasjoner

Målgruppe

De som yter omsorg for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder både foreldre med omsorgsplikt og andre som gir omsorg.

Kriterier og vilkår

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Vi tar følgende momenter med i vurderingen:

  • om søkeren har mange timer omsorgsarbeid per måned
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • fordeling over tid - om omsorgsarbeidet skjer i perioder, eller hele tiden
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid, eller avbrudd i nattesøvn
  • om andre hjelpetiltak mottas

Pris

Tjenesten er gratis, men brukeren må dekke egne utgifter til aktiviteter og utflukter mm. under avlastningsopphold.

Lover og retningslinjer

Lov om sosiale tjenester § 4-3, og § 4-2 bokstav b.

Søknad

Du kan kontakte TILFU for å få hjelp til å søke om avlastning. Søknadene behandles fortløpende.

Send søknaden til:

Oppegård kommune
TILFU
Postboks 510
1411 Kolbotn

Aktuell informasjon

Søknadsskjema - avlatstning funksjonshemmede      
Søknadsskjema - elektronisk