Avlastning og støtte

Kommunen har mange tilbud til eldre og funksjonshemmede, blant annet dagsenter, eldresenter, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt og mulighet for avlastningsopphold.

Vi har også fagfolk som kan hjelpe deg med å finne frem til avlastnings- og støtteordninger som passer i din situasjon.