Medlemmer

Ressursteam for individuell plan

Helsetjenesten
Solveig Kristine Fløtre
Aase Løvland

Bestillerkontoret
Aud Sæther
Hanne Gyberg
Line Ulvedal-Braathen

Pleie og omsorg
Turid Tangstad Bakken, hjemmetjenesten sone Greverud
Birthe Mogen, hjemmetjenesten sone Greverud
Wenche Tangen, hjemmetjenesten sone Høyås

Skole
Gro Gjermundsen
Lise Byom Nilssen

Barnehage
Håkon Larsen
Merete Bygstad (vara)

Psykisk helsetjeneste
Ellen Brandt-Johannessen
Gerd Ingunn Røe (vara)

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Heidi Skjong
Anne-Kari Wendel Øgreid (vara)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Kirsten Sunde
Inger Johanne Gundersen (vara)

Barnevern
Berit Jacobsen

NAV Oppegård
Else Karine Otter
Kirsti Vinje (vara)

Brukerrepresentant
Randi Hovde