Møte med økonomisk rådgiver

Hva skal du ta med til møtet?

Dersom du skal starte et samarbeid med rådgiver, er det en del ting du på forhånd kan forberede før vi gir tilbud om videre oppfølging.

Finn frem følgende dokumentasjon og send inn sammen med henvendelsen, eller ta dette med på første time dersom dette avtales.

  • Lønnsslipper for de siste 3 måneder, eventuelt trygdeslipper eller dokumentasjon på annen inntekt
  • Dokumentasjon på boutgifter i form av kvittering på siste innbetalt husleie, eventuelt dokumentasjon på månedlige innbetalte renter og avdrag på boliglån
  • Dokumentasjon vedrørende alle lån, herunder kausjonsansvar, alle andre krav som er forfalt og ubetalte, eventuelt gått til inkasso
  • Opplysninger om alle faste utgifter. Disse må ikke nødvendigvis dokumenteres, men gjøres rede for der det er mulig.
  • Kopi av sist mottatte selvangivelse.

Vi har et husholdningsskjema som kan være til stor hjelp for et godt samarbeid. Husholdningsskjemaet fylles ut så godt det lar seg gjøre, men i alle fall personopplysninger på første side, samt siste siden med årsakene til problemene samt hvilken forestilling du har i forhold til hva vår tjeneste kan hjelpe deg med.

Når vi har mottatt husholdningsskjema og dokumentasjon, vil dette bli gjennomgått av oss. Du vil bli tilbudt videre oppfølging så snart det er ledig kapasitet. Dette avhenger av saksmengden til en hver tid ved vår tjeneste. Vi bestreber oss for å ha så kort ventetid som mulig.