Fagteam

Fagteamet i pleie- og omsorgstjenesten består av kreftsykepleier, demenskoordinator, fagutviklingssykepleier, seniorkontakt og spesialkonsulent

Fagteamet er opprettet for å spre og utnytte kompetanse. Teamet skal bidra til å utvikle og kvalitetssikre tjenestetilbudet og hjelpe til med planlegging og tilrettelegging. Kontaktpersonene nedenfor bidrar med veiledning, undervisning, rådgivning og kunnskapsformidling til pasienter, pårørende og kollegaer. Alle kan ta direkte kontakt.

Kontaktpersoner

Kreftsykepleierne har kompetanse innenfor kreftomsorg og lindrende behandling.
Mona Lyngdal
Tlf. 66 81 55 24 / 917 85 774
E-post: Mona Lyngdal
Nina Reitan
Tlf. 66 81 55 24 / 932 99 070
E-post: Nina Reitan

Demenskoordinatoren har kompetanse innenfor demensomsorg og alderspsykiatri.
Heidi Borgen Larsen
Tlf. 66 81 55 25 / 922 79 792
E-post: Heidi Borgen Larsen

Fagutviklingssykepleieren har kompetanse innenfor sykepleie og pedagogikk.
Stine Janitz
Tlf. 66 81 55 23 /  982 98 714
E-post: Stina Janitz

Spesialkonsulenten er utdannet sosialantropolog og har kompetanse innenfor tjenesteutvikling og kompetanseutvikling. 
Lillan Eide
Tlf. 66 81 55 20
E-post: Lillan Eide

Seniorkontakten arbeider med å fremme livskvalitet og helse. Hun arbeider også med å forebygge sykdom og skade hos hjemmeboende eldre, som ikke har regelmessig kontakt med kommunen. 
Margrethe Otterholt Lillebø
Tlf. 66 81 55 26 / 465 03 285
E-post: Margrethe Otterholt Lillebø

Fagteamet har base på Bjørkås sykehjem, Bekkeliveien 32A, 1410 Kolbotn.