Støttekontakt

Støttekontakten bidrar til sosialt samvær og er ledsager til ulike fritidstilbud.

Fritidstilbudet tilpasses brukerens ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten gis etter individuell vurdering, og det fattes enkeltvedtak.

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kriterier og vilkår

De som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp (som støttekontakt) etter Lov om sosiale tjenester § 4-2.

Pris

Tjenesten er gratis. Brukeren må betale egne utgifter til aktiviteter og transport.

Lover og retningslinjer

Lov om sosiale tjenester § 4-2, bokstav c og § 4-3.

Mer informasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med Heidi S. Aarø eller Anne Lise Nordsve på tlf. 66 81 90 90 eller send en e-post til:
Tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

Send søknad til

Oppegård kommune
TILFU
Postboks 510
1411 Kolbotn

Aktuell informasjon

Serviceerklæring  
Søknadsskjema for å få støttekontakt    
Søknadsskjema for å ta oppdrag som støttekontakt