Hjelp til familier

Her kan du se hvem du kan kontakte hvis familien er i en vanskelig livssituasjon.

Vi gir hjelp til familier som strever med relasjoner, kommunikasjon, fysisk eller psykisk sykdom, økonomiske problemer eller lignende. Henvend deg til en av virksomhetene du ser nedenfor.

Er du i tvil om hvem du skal kontakte, ta kontakt med den du tror kan hjelpe. Vi samarbeider på tvers av fagområdene og formidler kontakt videre hvis du samtykker.  

På hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30 kan du kontakte disse virksomhetene. NB! Husk at du ikke må sende konfidensielle opplysninger på e-post.

Parkonflikter/samværskontrakter

Familievernkontoret i Follo, tlf.: 64 91 46 60
eller e-post: Familievernkontoret i Follo 
Se familievernkontorets nettsider

Psykiske problemer

Psykisk helsetjeneste, tlf.: 66 81 50 70
eller e-post: Psykisk helsetjeneste

Rusproblematikk

NAV Oppegård, tlf.: 951 89 754 eller 405 52 503

Vold eller omsorgssvikt

Barnevernstjenesten, tlf.: 66 81 91 78 eller
e-post: Barnevern

Økonomiske problemer

Kontakt NAV Oppegård. Les mer om økonomisk rådgivning i NAV.

Kommunikasjons- og relasjonskonflikt

Helsetjenesten, tlf.: 66 81 90 90 eller
e-post: Helsetjenesten

Skoleproblematikk eller drop-out

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), tlf.: 66 81 90 75 eller
e-post: PPT

For å kunne gi deg eller familien din riktig hjelp kan det hende vi må snakke med flere virksomheter. Vi er avhengig av at du samtykker for å kunne gjøre dette. 

Er du en ungdom som trenger noen å snakke med? Kontakt Helsestasjonen for ungdom.