Priser

Satser for Etter skoletid tilbud (EST) for brukere i videregående skolealder med særskilte behov.

Betalingssatser:

Oppholdstid   2016
5 dager i uken   Kr 1 140
4 dager i uken   Kr 910
3 dager i uken   Kr 690
Mat og aktivitets-
penger
  Kr 230