Omsorg

Det er tre sykehjem i Oppegård: Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Tårnåsen, Bjørkås sykehjem på Kolbotn/Sofiemyr og Greverud sykehjem på Greverud (se lenker til venstre).

Aktuell informasjon

I serviceerklæringene nedenfor ser du en beskrivelse av tjenestene vi tilbyr i institusjonene våre:

Her finner du søknadsskjema for institusjoner.
Se også informasjon om egenandel for opphold i institusjon

Aktuell informasjon

Forvaltningsloven  
Forskrift om pasientjournal 
Helse og omsorgstjenesteloven 
Helsenorge.no 
NAV 
Pasientrettighetsloven