Omsorg

Det er tre sykehjem i Oppegård: Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Tårnåsen, Bjørkås sykehjem på Kolbotn/Sofiemyr og Greverud sykehjem på Greverud (se lenker til venstre).

Aktuell informasjon

I serviceerklæringene nedenfor ser du en beskrivelse av tjenestene vi tilbyr i institusjonene våre:

Her finner du søknadsskjema for institusjoner.
Se også informasjon om egenandel for opphold i institusjon

Kontaktpersonene nedenfor bidrar med veiledning, undervisning, rådgivning og kunnskapsformidling til pasienter, pårørende og kollegaer. Alle kan ta direkte kontakt.

Kontaktpersoner

Kreftsykepleierne har kompetanse innenfor kreftomsorg og lindrende behandling.
Mona Lyngdal
Tlf. 66 81 55 24 / 917 85 774
E-post: Mona Lyngdal
Nina Reitan
Tlf. 66 81 55 24 / 932 99 070
E-post: Nina Reitan

Demenskoordinatoren har kompetanse innenfor demensomsorg og alderspsykiatri.
Heidi Borgen Larsen
Tlf.: 66 81 55 25 / 922 79 792
E-post: Heidi Borgen Larsen

Seniorkontakten arbeider med å fremme livskvalitet og helse. Hun arbeider også med å forebygge sykdom og skade hos hjemmeboende eldre som ikke har regelmessig kontakt med kommunen.
Margrethe Otterholt Lillebø
Tlf.: 66 81 55 26 / 465 03 285
E-post: Margrethe Otterholt Lillebø

Aktuell informasjon

Forvaltningsloven  
Forskrift om pasientjournal 
Helse og omsorgstjenesteloven 
Helsenorge.no 
NAV 
Pasientrettighetsloven